Agilent Lowox

Agilent J&W Lowox предлага уникално решение за химическата и нефтохимическата промишленост. Тя прави анализ на следови количества кислород-съдържащи примеси в потоци от газообразни и течни въглеводороди. Именно тази висока полярност прави колоната идеална за измерване на кислород-съдържащи съединения. Lowox може да се използва за предотвратяване на замърсяване на катализатора с кислород-съдържащи съединения и при използване на процесни/он-лайн приложения като определяне на метанол в суров нефт, съгласно ASTM D7059.

  • Уникална селективност за широк спектър от кислород-съдържащи съединения
  • Минималната загуба на частици осигурява дълготрайна работа на детектора
  • Доказали се в индустрията за процесни приложения и приложения с преносими GC инструменти (ASTM D 7059)
  • Анализира кислород-съдържащи примеси в следови количества в потоци от газообразни и течни въглеводороди
  • Висока полярност
  • Идеални за наблюдение на замърсяването на катализатора с кислород-съдържащи съединения
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за Lowox - вижте повече

 

Sulfur and oxygenated compounds

Analysis of sulfur and oxygenated compounds on an Agilent J&W Lowox column in 29 minutes.

Application Notes, English, 06 Jun 2014, 1.16 MB, PDF

 

Oxygenates

Gas chromatography with an Agilent J&W Lowox column separates trace oxygenates in 1,3-butadiene in less than 14 minutes.

Application Notes, English, 30 May 2014, 596.51 KB, PDF

 

Oxygenates

Gas chromatography with an Agilent J&W Lowox column separates trace oxygenates in propylene in less than nine minutes.

Application Notes, English, 30 May 2014, 515.41 KB, PDF

 

Aromatic hydrocarbons

GC/MS separation of eight air toxics in a chemical plant is achieved in less than ten minutes with an Agilent J&W Lowox column.

Application Notes, English, 29 May 2014, 759.07 KB, PDF

 

Oxygenates

Gas chromatography with an Agilent J&W Lowox column separates oxygenated compounds in ethylene using a stack injection technique.

Application Notes, English, 29 May 2014, 513.76 KB, PDF

 

Oxygenates

Gas chromatography with an Agilent J&W Lowox column separates oxygenated compounds in ethylene using a stack injection technique.

Application Notes, English, 29 May 2014, 584.71 KB, PDF

 

Oxygenates, C1 – C5

Gas chromatography using an Agilent J&W Lowox column separates 20 C1 – C5 oxygenated compounds in a hydrocarbon matrix in 42 minutes.

Application Notes, English, 29 May 2014, 780.37 KB, PDF

 

Oxygenates C1 - C7

Gas chromatography using an Agilent J&W Lowox column separates 27 C1 to C7 oxygenated compounds in a hydrocarbon matrix in 42 minutes.

Application Notes, English, 29 May 2014, 782.41 KB, PDF

 

Oxygenates C1 - C7

Gas chromatography using an Agilent J&W Lowox column separates 35 C1 - C7 oxygenated compounds in a sample of botanical air in 42 minutes.

Application Notes, English, 29 May 2014, 793.40 KB, PDF

 

Sulfur odorants in natural gas

Fast GC analysis of THT and TBM in natural gas in under two minutes using an Agilent J&W Lowox column.

Application Notes, English, 27 May 2014, 819.56 KB, PDF