Agilent О-пръстени за втулки за PerkinElmer GC системи

Agilent флуороеластомерни или графитни О-пръстени за втулки за PerkinElmer GC системи помагат за ефективно уплътняване на инжекторните втулки. Флуореластомерните О-пръстени се доставят готови за употреба и са преминали оригинален двустепенен процес на почистване и кондициониране. Този процес премахва изпускането на замърсители. Обработката с плазма осигурява незалепващо покритие без замърсявания. Новата оригинална кръгла разфасовка удобно предоставя по един чист О-пръстен в даден момент. Графитните О-пръстени се използват, когато работните температури на входа надвишават 350°C. О-пръстените за втулки на Agilent осигуряват високоефективно уплътнение на втулките в PerkinElmer GC системи за много предизвикателни приложения.

  • Втулките се уплътняват в инжектора с флуороеластомерни или графитни О-пръстени.
  • Графитни О-пръстени се използват, когато температурите на инжектора надвишават 350°C.
  • Флуороеластомерните О-пръстени са по-лесни за подмяна от графитните О-пръстени, чието качество се понижава при определени условия.