Agilent Комплекти за екстракция

За разлика от други доставчици на QuEChERS комплекти за екстракция, Agilent QuEChERS соли и буфери са предварително опаковани в анхидридни опаковки. Това ви позволява да ги добавите
към пробата след разтвора, съгласно Вашия метод за анализ, AOAC или EN.

Комплектите за екстракция включват:

50 броя от 50 mL полипропиленови центрофужни епруветки с капачки.
MgS04 и NaCl, или други соли за буфериране; предварително претеглени в анхидридни опаковки.

  • Буферираните соли за екстракция са податливи на по-лабилни пестициди
  • Изберете солта за екстракция спрямо Вашия метод за анализ: AOAC или EN