Agilent ISIS 3

ISIS 3 драстично увеличава производителността както на Agilent 7800 ICP-MS, така и на Agilent 7900 ICP-MS, като същевременно позволява да се пускат проби с тежка матрица за продължителни периоди от време. Със своята бутална помпа и директно свързан 7-портов клапан, разположен близо до пулверизатора, ISIS 3 дава възможност за намалено време за засмукване на пробата и изплакване при дискретно пробоподаване (DS). ISIS 3 осигурява несравнима производителност за анализ на тежки матрици в лаборатории с висока продуктивност.