Agilent йонни лещи за PerkinElmer

Agilent йонните лещи са еквивалентни на версиите на PerkinElmer ICP-MS за пълна увереност.