Agilent вътрешни клапани

Agilent предоставя серия от висококачествени вътрешни клапани, предназначени специално за Agilent HPLC системи. Вътрешните клапани на Agilent позволяват повече гъвкавост при избора на разтворители и колони, предоставят повече възможности за автоматизация на пробоподготовката и допускат повишена пропускливост на пробата чрез редуваща регенерация на колоната. Предлагат се вътрешни клапани с редица позиции и портове в зависимост от използвания TCC и оперативното налягане.