Agilent консумативи за инструменти за GC/MS

Вашият масспектрометър е чувствително, специализирано устройство, което осигурява по-високо ниво на функционалност от другите GC детектори. За да продължите да постигате оптимални резултати, е изключително важно да поддържате системата си. Agilent предлага разнообразни консумативи за GC/MS инструментите: филаменти за MS, електронни умножители и консумативи за йонни източници за MS.

Подобно на нажежаемата жичка в крушка с нажежаема жичка, филаментите на йонния източник в крайна сметка ще изгорят и ще трябва да бъдат подменени. Животът на електронния умножител е пряко свързан с потока, който протича през него, и степента на замърсяване или кондензация, които претърпява. Електронният умножител трябва да бъде заменен, когато напрежението е над 2500 V. Йонният източник на MS работи чрез йонизация на електрони (EI) или химическа йонизация (CI). Добра практика е редовно да се сменят надрасканите лещи и други части на йонния източник, тъй като надрасканите  части влошават производителността.