Agilent ICP-MS Control Pack

В отговор на исканията на потребителите, софтуерът за контрол на достъпа на потребители разширява и подобрява сигурността на софтуера MassHunter (или ChemStation) за ICP-MS системи за одит и управление на достъпа.

  • Контролирайте три нива на потребителски достъп с контролирано от администратора разрешение и отделен вход за всяко ниво
  • Промяна на потребителите по време на автоматично зададена секвенция или други дълги операции
  • Предотвратете неоторизиран достъп, докато настоящият потребител е изключен с функцията за заключване на операционната система
  • Записвате влизането/излизането на потребител(и) в операционната система (поддържана функция на OS) и влизането в MassHunter или ChemStation
  • Съхранявайте регистър с потребителското име, името на инструмента, серийния номер, името на файла и времевия печат с всички файлове с данни и отчети