Agilent HP-VOC

Колоните Agilent J&W HP-VOC са прецизно проектирани, за да осигурят отлична производителност за анализ на летливи органични съединения. Тези колони имат ефективен работен температурен диапазон от -60 до 280/290°С и са специално проектирани за US EPA методи 502.2, 524.2 и 8260. Свързаните и омрежените колони също осигуряват висококачествени форми на пиковете и могат да се използват в приложения, включващи анализ на летливи органични вещества, летливи ароматни и ненаситени въглеводороди.

 
 
  • Селективност, създадена спрямо US EPA Методи 502.2, 524.2 и 8260
  • Ниска полярност - малко по-полярна от DB-VRX
  • Отлична пикова форма
  • Свързани и омрежени
  • Могат да бъдат промивани с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.
 
Подобни фази: NON-PAKD, Rtx-летливи, PE-летливи, 007-624, Rtx-VRX, Rtx-VGC