Agilent HP-PONA

Колоните Agilent J&W HP-PONA са конфигурирани да предоставят отлична производителност с висока разделителна способност за подробен анализ на продуктите при преработка на нефт. Тези 100% диметилполисилоксанови колони са свързани, омрежени, могат да се промиват с разтворител и са тествани съгласно строги индустриални стандарти за качествен контрол по време на производството. HP-PONA също се тества, за да се гарантира разделянето на m-ксилол от р-ксилол и на циклопентан от 2,3-диметилбутан.

  • 100% диметилполисилоксан
  • Конфигурирани за анализ на продукти при преработка на нефт
  • Изпробвани за осигуряване на разделителна способност на m-ксилол от р-ксилол и на циклопентан от 2,3-диметилбутан
  • PONA, PIANO
  • С висока резолюция
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Petrocol DH, SPB-1, 007-1, Rtx-1, MXT-1, Rtx-1PONA, Rtx-DHA