Agilent HP-PLOT U

Agilent J&W HP-PLOT U се състои от свързан дивинилбензен/етилен гликол диметакрилат, нанесен като покритие върху кварцова капиляра. HP-PLOT U е подходяща за анализ на въглеводороди (природен газ, рафиниран газ, С1-С7, всички изомери на С1-С3 с изключение на пропилен и пропан), CO2, метан, въздух/СО, вода и полярни съединения. В сравнение с HP-PLOT Q, HP-PLOT U демонстрира по-голяма полярност (RI етилацетат 630 срещу 576) и следователно различна селективност, по-добра форма на пика за някои полярни съединения, като вода, и много по-ниска максимална работна температура.

  • Отлична колона за С1 до С7 въглеводороди, CO2, метан, въздух/СО, вода, кислород-съдържащи съединения, амини, разтворители, алкохоли, кетони и алдехиди
  • По-добра резолюция за по-кратко време за анализ от стандартните колони с пълнеж
  • Свързан дивинилбензен/етилен гликол диметакрилат
  • По-полярна от HP-PLOT Q
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: RTU PLOT

Спецификации за HP-PLOT U - вижте повече

 

Coal-to-Chemical Process Gas Analysis Using Agilent J&W HP-PLOT Q PT and HP-PLOT U PT

Agilent J&W HP-PLOT Q PT and HP-PLOT U PT GC columns were evaluated for coal-to-chemical process gas analysis by GC/TCD and GC/MS detection.

Application Notes, English, 17 Feb 2014, 262.43 KB, PDF

 

Solvents

Gas chromatography with an Agilent J&W PoraPLOT U column separates solvent impurities in methanol in 20 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 535.61 KB, PDF