Agilent HP-PLOT Q

Agilent J&W HP-PLOT Q е колона със свързана полистирол-дивинилбензен (DVB) фаза, специално разработена за разделяне на целеви неполярни и полярни съединения, включително въглеводороди (природен газ, рафиниран газ, етилен, пропилен, всички С1-С3 изомери); CO2, метан, въздух/CO и вода; полярни разтворители (метанол, ацетон, метиленхлорид, алкохоли, кетони, алдехиди, естери); и серни съединения (H2S, меркаптани, COS).

  • Свързана колона на база полистирен-дивинилбензен
  • PLOT колона с полярност между Porapak-Q и Porapak-N
  • Отлична колона за С1 до С3 изомери и Алкани до С12, СО2, метан, въздух/СО, кислородни съединения, серни съединения и разтворители
  • PLOT колона, която заменя колоните с пълнеж
  • Разделя етан, етилен и етин (ацетилен)
  • Подобрена разделителна способност за по-малко време от станадртните колони с пълнеж, минимално време за подготовка - 1 час
  • Предпочитана "Q" колона, поради своя здрав характер
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rt-QPLOT, SupelQ PLOT

Спецификации за HP-PLOT Q - вижте повече

 

Analysis of C1 to C10 Hydrocarbons Including C1 to C6 Paraffin/Olefin Isomer Separation at Ambient Temperature Using Dual FID and a Capillary Flow Technology Deans Switch

Analysis of C1 to C10 Hydrocarbons including C1 to C6 Paraffin/Olefin Isomer Separation at Ambient temperature Using Dual FID and a Capillary Flow Technology Deans Switch

Application Notes, English, 13 Nov 2015, 140.75 KB, PDF

 

Universal Natural Gas Analyzer for Natural Gas and Natural Gas Liquids by Capillary Gas Chromatography, Available as a Preconfigured Agilent Technologies Analyzer

Universal Natural Gas Analyzer for Natural Gas and Natural Gas Liquids by Capillary Gas Chromatography using capillary flow technology (CFT)

Application Notes, English, 13 Nov 2015, 216.75 KB, PDF

 

Coal-to-Chemical Process Gas Analysis Using Agilent J&W HP-PLOT Q PT and HP-PLOT U PT

Agilent J&W HP-PLOT Q PT and HP-PLOT U PT GC columns were evaluated for coal-to-chemical process gas analysis by GC/TCD and GC/MS detection.

Application Notes, English, 17 Feb 2014, 262.43 KB, PDF

 

Consumer Product Propellant Analysis and an Alternative Standard Blending Technique

Application note for consumer product propellant analysis and an alternative standard blending technique

Application Notes, English, 10 Feb 2014, 432.25 KB, PDF

 

Analysis of Permanent Gases and Methane with the Agilent 6820 Gas Chromatograph

Application note for the analysis of permanent gases and methane with the Agilent 6820 Gas Chromatograph

Application Notes, English, 10 Jan 2014, 143.90 KB, PDF

 

Analysis of Trace (mg/kg) Thiophene in Benzene Using Two-Dimensional Gas Chromatography and Flame Ionization Detection

Application note for the analysis of trace thiophene in benzene using Two-Dimensional Gas Chromatography and Flame Ionization Detection

Application Notes, English, 10 Jan 2014, 141.52 KB, PDF