Agilent HP-PLOT AL2O3 S

Agilent J&W HP-PLOT Al2O3 S е „средно полярна“ алумина фаза, деактивирана с натриев сулфат. Това е стандартният избор на колона за анализ на леки въглеводороди, по-специално С1 до С8 въглеводородни изомери и е отлична за разделяне на ацетилен от бутилен и изобутан.

  • Среден диапазон на "полярност" сред фазите от алуминиев оксид
  • Алуминиев оксид, деактивиран с натриев сулфат
  • Отлична колона за обща употреба за анализ на леки въглеводороди - С1-С8 въглеводородни изомери
  • Най-добри за разделяне на ацетилен от бутан и пропилен от изобутан
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Al2O3/Na2SO4, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, Rt-Alumina BOND/Na2SO4, MXT-AluminaBOND/Na2SO4, Alumina sulfate PLOT, AT-Alumina

Спецификации за HP-PLOT AL2O3 S - вижте повече

 

Improved Gas Chromatograph Method for the Analysis of Trace Hydrocarbon Impurities in 1, 3-Butadiene

An improved gas chromatographic method based on a 7890 Series GC for the analysis of trace hydrocarbon impurities in monomer grade 1, 3-Butadiene has been developed.

Application Notes, English, 17 Feb 2014, 1.71 MB, PDF

 

Analysis of permanent gases and light hydrocarbons using Agilent 7820A GC with 3-valve system

A solution to test for permanent gases and light hydrocarbons.

Application Notes, English, 23 Jan 2014, 357.85 KB, PDF

 

PLOT PT GC columns with integral particle traps separate gases without particle shedding

Agilent J&W PLOT PT columns with permanent integral traps show no spikes, indicating effective particle retention, have no potential for leaks and the ends can be trimmed.

Application Notes, English, 26 Sep 2013, 637.80 KB, PDF