Agilent HP-PLOT Al2O3 M

Agilent J&W HP-PLOT AL2O3 M е най-полярната фаза от алуминиев оксид, деактивирана със специален процес на деактивиране, разработен от Agilent. Това е добра колона за обща употреба за анализ на изомери на С1-С8 въглеводород. Тя е отлична за разделяне на ацетилен от бутан и пропилен от изобутен.

  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази са AB-PLOT Al2O3 M, BGB-PLOT Al2O3 M и AT-Alumina.

Спецификации за HP-PLOT Al2O3 M - вижте повече

 

The Analysis of Light Hydrocarbons Using the Agilent 6820 Gas Chromatograph with “M” Deactivated Alumina PLOT Column

Application note fo the analysis of Light Hydrocarbons Using the Agilent 6820 Gas Chromatograph

Application Notes, English, 10 Jan 2014, 74.91 KB, PDF

 

Agilent J&W PLOT PT GC columns flyer

Protect your GC system from PLOT column phase shedding.Reduce maintenance cost for routine PLOT column analysis and extend capabilities with capillary flowtechnology and GC/MS

Brochures, English, 30 Oct 2014, 612.33 KB, PDF