Agilent HP-PLOT Al2O3 KCl

Agilent J&W HP-PLOT Al₂O₃ KCl е най-малко полярната алуминиева фаза и е деактивирана с натриев хлорид. Това е стандартният избор на колона за анализ на леки въглеводороди, по-специално C1 до C8 въглеводородни изомери. Отлична за количественото определяне на диените, особено пропадиена и бутадиена от потоците от етилен и пропилен.

  • Най-малко полярна фаза на алуминиев оксид
  • Алуминиев оксид, деактивиран с KCl
  • Стандартен избор на колона за анализ на леки въглеводороди - С1-С8 въглеводородни изомери
  • Ниско задържане на олефини спрямо сравним парафин
  • Препоръчана фаза за много ASTM методи
  • Предпочитан KCl деактивиран алуминий

 

Подобни фази: Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, Al2O3 / KCl, AB-PLOT Al2O3 KCl, AT-Alumina