Agilent HP-PAS5

Неполярните колони Agilent J&W HP-PAS5 са специално проектирани и обработени за анализ на органично-хлорни пестициди. С диапазон на работна температура от -60 до 325/350oC, всички колони HP-PAS5 са тествани с ECD, за да се гарантира минимално разпадане на пестицидите и нисък блийд на ECD. Колоните са свързани, омрежени, могат да се промиват с разтворител и са тествани спрямо строги стандарти за качествен контрол, осигурявайки пълна увереност в точността и целостта на аналитичните резултати.

  • Неполярни
  • Специално проектирани и обработени за анализ на органично-хлорни пестициди
  • ECD тестван, за да се осигури минимално разпадане на пестицидите и нисък блийд
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: SPB-5, RSL-200, Rtx-5, BP-5, CB-5, OV-5, 007-2 (MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE- 5, CC-5, ZB-5