Agilent HP-INNOWax

HP-INNOWax е неподвижна фаза от полиетилен гликол (PEG), която се характеризира с полярност и високи горни температурни граници. Тя е близък еквивалент на USP фаза G16 и е насочена към приложенията за анализ на храни и аромати.
Подобрената линия на колоните Agilent J&W HP-INNOWax GC използва същите иновативни инертни процеси, използвани в производството на колоните Agilent J&W DB-WAX Ultra Inert. Тези колони имат удължен инертен живот, който издържа на повтарящи се температурни цикли до горните температурни граници на колоната, докато критичните параметри на производителността като селективност, теоретични тарелки и индекси на задържане остават непроменени.

  • Висока полярност
  • Най-високи граници на горната температура на свързаните PEG фази
  • Остра и симетрична форма на пиковете за активни полярни съединения
  • Отлична възпроизводимост на инертността от колона до колона
  • Свързани и омрежени; Могат да се промиват с разтворител
  • Близък еквивалент на USP фаза G16
  • Подложени на качествен контрол с тежки проби за изпитване. Обобщен отчет за производителността се доставя с всяка колона.