Agilent HP-FFAP

Agilent J&W HP-FFAP е предназначена основно за анализ на органични киселини, свободни мастни киселини или проби, които изискват количествено определяне на киселинни примеси. Неподвижната фаза на FFAP е модифицирана с киселина, за да се осигури много инертна колона, която може да се справи с анализ на киселини, разтворени във вода. Свободните мастни киселини до С24 могат да бъдат анализирани от HP-FFAP без скъпа и отнемаща време дериватизация. HP-FFAP не изисква подготовка (няколко инжектирания с киселини) и така точни резултати могат да се получат бързо.

  • Полиетиленгликол, модифициран с нитро-терефталова киселина
  • Висока полярност
  • Предназначена за анализ на летливи мастни киселини и феноли
  • Заменя OV-351
  • Свързана и кръстосано свързана; може да се промива с разтворител
  • Близък еквивалент на USP фаза G35
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Забележка: Не препоръчваме използването на вода или метанол за промиване на колони HP-FFAP GC

Подобни фази: Stabilwax-DA, Nukol, 007-FFAP, BP21, AT-1000, OV-351