Agilent HP-Chiral B

Agilent J&W HP-Chiral ß има хирална неподвижна фаза, базирана на перметилиран бета-циклодекстрин, която има много широко приложение за разделяне на летливи оптични изомери. Бета-циклодекстринът се диспергира в полимер на базата на фенил. Този полимер осигурява ниско ниво на блийд и няма да повлияе на специфични детектори за азот като азот фосфор детектора (NPD), което позволява оптимизирана чувствителност за хирални съединения, съдържащи азот.

  • ß-циклодекстрин в (35% -фенил) -метилполисилоксан
  • Хирални разделяния без хирално-специфична дериватизация
  • Полимерът на основата на фенил осигурява нисък блийд и не пречи на специфичните детектори за азот
  • Предлага се в две концентрации на β-циклодекстрин: 10% и 20%
  • 20% ß-циклодекстрин е най-добрият избор за начален скрининг
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: LIPODEX C, Rt-ß DEXm, ß-DEX 110, ß-DEX 120