Agilent HP-88

Agilent J&W HP-88 е предназначена за разделяне на метилови естери на мастни киселини (FAMEs). Тя осигурява по-голяма цис / транс резолюция от DB-23 и има почти идентична селективност като CP-Sil 88, но с по-високи температурни граници. Фазата на HP-88 не е свързана и омрежена, така че промиването с разтворител не се препоръчва.


Подобни фази: SP-2560, SP-2340, SP-2330, BPX-70, BPX-90