Agilent HP-5ms Ultra Inert

Agilent J&W HP-5ms Ultra Inert е специално тествана за инертност за активни съединения, включително киселини и основи, за да отговори на световните изисквания за по-ниски нива на откриване. С много нисък блийд, свързани и кръстосано свързани HP-5ms Ultra Inert могат да се промиват с разтворител и са идеални за GC/MS. Колоната е еквивалентна на USP фаза G27 и се характеризира с подобрено съотношение сигнал/шум за по-добра чувствителност и масова спектрална цялост.

  • Отлични за анализ на следови количества киселини и основи, като анализ на полулетливи съединения
  • (5%-фенил) -метилполисилоксан, идентична селективност спрямо HP-5MS
  • Специално тествани за инертност за активни съединения, включително кисели и основни съединения
  • Подобрено съотношение сигнал/шум за по-добра чувствителност и цялост на спектъра
  • Неполярни с много нисък блийд, идеални за GC / MS
  • Свързани, кръстосано свързани и могат да се промиват с разтворител
  • Еквивалентни на USP фаза G27
  • Колоните за газова хроматография на Agilent J&W са тествани спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви дадат максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.
  • Подобни фази: Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, SLB-5ms, Equity-7