Agilent HP-35

Agilent J&W HP-35 GC колони имат свързана фаза (35% -фенил) -метил полисилоксан. Тази фаза е определена чрез ЕРА метод 8081 и U.S.P G-42. Средната полярност на НР-35 я прави добра алтернатива за анализ на пестициди, хербициди, фармацевтични продукти и амини.

  • (35% -фенил) -метил полисилоксан
  • Средна полярност - малко по-малко полярна от DB-35
  • Инертна към активни разтворени вещества
  • Идеална за потвърждителни анализи
  • Свързана и кръстосано свързана
  • Може да се промива с разтворител
  • Еквивалент на USP фаза G42
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-35, Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht