Agilent HP-1ms Ultra Inert

Agilent J&W HP-1ms Ultra Inert се отличава с изключително нисък блийд на колоната и са проектирани да осигурят производителност за цялостна инертност на колоната. Всички HP-1ms Ultra Inert колони са тествани индивидуално с Ultra Inert 1ms тестова смес спрямо най-строгите стандарти за контрол на качеството. Осигурявайки висококачествени форми на пиковете за предизвикателни активни аналити и съотношения сигнал-шум, Ultra Inert HP-1ms дава отлични нива на точност и цялост на резултатите в редица приложения, а също така осигурява и минимална адсорбция или разграждане на съединенията.

  • Индивидуално тествани с Ultra Inert 1ms тестова смес
  • Производителност на колоната за цялостна инерност
  • Изключително нискък блийд на колоната
  • Отлични форми на пиковете за трудни активни аналити
  • Отлични съотношения сигнал/шум
  • Минимална адсорбция или разграждане на съединението
  • Поддържа конфигурация от колона с вътрешен диаметър 0.18 mm за по-голямо натоварване с проби
  • Колоните за газова хроматография на Agilent J&W са тествани спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви дадат максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

Подобни фази: SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1 (MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1, ZB-1ms