Agilent HP-1ms

Agilent J&W HP-1ms е висококачествена, 100% диметилполисилоксан, неполярна свързана фаза със селективност, идентична на HP-1. HP-1ms са отлични колони с общо предназначение, с нисък блийд и подобрени съотношения сигнал/шум. Колоната дава отлична производителност и чувствителност, което води до по-голяма масспектрална цялост. HP-1ms е свързана, кръстосано свързана и се изплаква с разтворител и работи от -60 до 325/350°C. Предлага се широк спектър от размери на колоните, а приложенията включват анализ на въглеводороди, пестициди, PCBs и серни съединения

  • 100% диметилполисилоксан
  • Селективност, идентична на HP-1
  • Неполярна
  • Много нисък блийд
  • Отлична колона за обща употреба
  • Подобрено съотношение сигнал/шум за по добра чувствителност и масспектрална цялост
  • Свързана и кръстосано свързана
  • Изплаква се с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-1ms, Rxi-1ms, MDN-1, AT-1, ZB-1ms, Equity-1