Agilent HP-1

Agilent J&W HP-1 е свързана, омрежена, може да се промива с разтворител и е отлична колона с общо предназначение, често използвана като индустриален стандарт. Предлага се широк спектър от размери, а приложенията включват анализ на въглеводороди, пестициди, полихлорирани бифенили (PCBs) и серни съединения.

  • 100% диметилполисилоксан
  • Неполярна
  • Отлични колони с общо предназначение - "стандарт в индустрията"
  • Превъзходни показатели за алкохоли с ниско молекулно тегло (<C5)
  • Свързани и омрежени; могат да се промиват с разтворител
  • Наличен е широк диапазон от размери на колоните
  • Еквивалент на USP фаза G2
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1 (MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1