Agilent Hi-Plex

Колоните на Agilent Hi-Plex за високоефективна течна хроматография осигуряват надежден анализ на въглехидрати с малко изисквания към инструмента. За разлика от колоните за йонна хроматография,
колоните Hi-Plex използват чиста вода или разредена киселина на стандартна HPLC система и не изискват йонна регенерация или супресори. Средата се състои от здрав сулфониран полистиролов гел, импрегниран с различни метални катиони с различна селективност, както е описано в USP L17, L19, L34 и L58.

  • Препоръчителната колона на Agilent за точен анализ на въглехидрати
  • Работи на стандартна система за високоефективна течна хроматография и не изисква специализирано оборудване
  • Дълъг живот на колоната и отлична възпроизводимост от партида до партида
  • Широка гама от неутрализиращи йони и конфигурации на колони за оптимизиране на разделителната способност
  • Обикновени условия на работа: вода или разредена киселина, изократни условия, до 30% ACN като модификатор
  • Предлага се с размери на частиците 8 μm и 10 μm в различни варианти за USP типове носители - L17, L19, L34 и L58