Agilent GS-OxyPLOT

Agilent J&W GS-OxyPLOT е подходящ за ASTM методи за определяне на кислород-съдържащи съединения и е добра алтернатива на GC колони с газ-течни фази като TCEP, които често се използват за подобни приложения. GS-OxyPLOT има горна граница на температурата от 350°C и не показва блийд, какъвто обикновено се свързва с GC колони с течно и силоксаново покритие. С усъвършенствания динамичен процес на покритие на Agilent, неподвижната фаза GS-OxyPLOT показва отлична стабилност и практически няма лъжлив сигнал на детектора поради отделяне на частици от неподвижната фаза.

  • Точен анализ на ррт / ppb ниво на кислород-съдържащи съединения в С1 - С10 въглеводороди
  • Висока селективност за широк спектър от кислород-съдържащи съединения (етери, алкохоли, алдехиди и кетони) в сложни матрици като газообразни въглеводороди, моторни горива и суров нефт
  • Подходящи за ASTM методи за кислород-съдържащи съединения
  • Много висока стабилност на колоната (горна граница на температурата от 350°C) без разпад на фазата на колона
  • Стабилно покритие на фазата, което практически елиминира образуването на частици и лъжливия сигнал на детектора
  • Отлични за количествени GC анализи с ниска концентрация
  • Идеални за селективни приложения с пиков срез
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за GS-OxyPLOT - вижте повече

 

An Alternative Application for a Highly Oxygen-Selective Capillary GC Plot Column

Application note for an alternative application for a highly oxygen-selective capillary column

Application Notes, English, 23 Jan 2014, 333.96 KB, PDF

 

Agilent J&W PoraBOND Q PT Analyzes Oxygenates in Mixed C4 Hydrocarbon Streams by GC/FID and GC/MSD

Monitoring oxygenates in mixed C4 streams is very important in propylene production.

Application Notes, English, 26 Sep 2013, 168.41 KB, PDF

 

Investigation of the Unique Selectivity and Stability of Agilent GS-OxyPLOT Columns

The stationary phase of a GS-OxyPLOT column is a proprietary, salt deactivated adsorbent. GS-OxyPLOT columns show unique selectivity...

Application Notes, English, 15 Oct 2012, 456.84 KB, PDF