Agilent GS-CarbonPLOT

Agilent J&W GS-CarbonPLOT използва неподвижна фаза с въглероден слой с висока стабилност, за да осигури уникална селективност за неорганични и органични газове. Колоната разполага с разширена температурна граница до 360°C. Стабилността на задържане на GS-CarbonPLOT не се влияе от водата и колоната е идеална за GC/MS, тъй като фазата му няма блийд и не отделя частици.

  • Неподвижна фаза с висока стабилност и въглероден слой
  • Уникална селективност за неорганични и органични газове
  • Разширена температурна граница до 360°C
  • Идеална за GC/MS - без образуване на частици
  • Стабилността на задържане не се влияе от водата
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: Carbopack, CLOT, Carboxen-1006 PLOT