Agilent GS-Алумина KCl

Agilent J&W GS-Алумина KCI е най-малко полярната PLOT алумина фаза и е направена от алуминиев оксид, преминал собствен процес за деактивиране. GS-Алумина KCI е добър избор за анализ на леки въглеводороди.

  • Най-малко "полярна" фаза алуминиев оксид
  • Алуминиев оксид, деактивиран с KCl
  • Добър избор за анализ на леки въглеводороди
  • Добра резолюция на пропадиен и бутадиен от потоци етилен и пропилен
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Al2O3 / KCl, Al2O3 / Na2SO4, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, AB-PLOT Al2O3 KCl, AT-Alumina