Agilent GS-Алумина

Agilent J&W GS-Алумина е най-полярната алумина фаза. Фазата се състои от алуминиев оксид с иновативно деактивиране. GC-алумина е отлична колона с общо предназначение за анализ на леки въглеводороди, с изомери на С1 до С8 въглеводороди. Колоните алумина имат склонност да адсорбират вода и CO2, които с течение на времето водят до промени във времето на задържане. Agilent използва усъвършенстван, собствен процес на деактивиране, който позволява бърза регенерация и така напълно наситени с влага колони GS-алумина се регенерират напълно в рамките на 7 часа или по-малко при 200°C.

  • Най-"полярна" фаза алуминиев оксид
  • Алуминиев оксид с иновативно деактивиране
  • Отлична колона за обща употреба за анализ на леки въглеводороди: С1 до С8 въглеводородни изомери
  • Разделя С1 до С4 наситени и ненаситени въглеводороди
  • Най-добри за разделяне на циклопропан от пропилен
  • По-бърза, по-ефективна и осигурява по-голяма чувствителност от еквивалентните колони с пълнеж
  • Предпочитан заместител на алумина, деактивирана с натриев сулфат, поради възможността за регенерация
  • Необходимо е минимално време за кондициониране
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Забележка: Алумина колоните имат склонност да адсорбират вода и CO2, което с течение на времето води до промени във времето на задържане. Agilent използва усъвършенстван, собствен процес на деактивиране, който позволява бърза регенерация. Напълно наситените с вода колони GS-алумина се регенерират за 7 часа или по-малко при 200°С.

 

Подобни фази: Al2O3 / KCl, Al2O3 / Na2SO4, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, AB-PLOT Al2O3 KCl, AT-Alumina

Спецификации за GS-Алумина - вижте повече

 

Improved Gas Chromatograph Method for the Analysis of Trace Hydrocarbon Impurities in 1, 3-Butadiene

An improved gas chromatographic method based on a 7890 Series GC for the analysis of trace hydrocarbon impurities in monomer grade 1, 3-Butadiene has been developed.

Application Notes, English, 17 Feb 2014, 1.71 MB, PDF

 

Agilent 7890 Series GC with Prefractionator for Reliable Analysis of Crude Butadiene and Mixed C4 Streams

An Agilent 7890 Series GC configured with an HPLI with post-column backflushing improves the analysis of trace hydrocarbon impurities in monomer grade 1,3-Butadiene.

Application Notes, English, 08 Jul 2013, 1.23 MB, PDF