Agilent графитни кювети за PerkinElmer

Agilent графитни платформи и кювети за графитните пещи за АА системи за PerkinElmer са тествани за качество, за да се гарантира, че всяка партида отговаря на взискателни технически спецификации за замърсяване, чувствителност, точност, електрическо съпротивление и живот. Използвайте разделени кювети за работа с общо предназначение и за най-добри граници на откриване за проби с нисък фон. Те също са идеални при измерване на органични разтвори или проби с нисък вискозитет, които могат да се разпространят по цялата кювета, и евентуално да влошат точността