Agilent графитни кювети и платформи

Графитните кювети са преминали тестове за качество, за да се гарантира, че всяка партида отговаря на стриктни технически спецификации за замърсяване, чувствителност, точност, електрическо съпротивление и експлоатационен живот.

Използвайте разделени кювети за общо приложение, както и когато се нуждаете от най-добрит граници на откриване за проби с нисък фон. Те също са много подходящи при измерване на органични разтвори или проби с нисък вискозитет, които могат да се разпространят по цялата кювета, и потенциално да влошат точността.

Кюветите с омега платформа комбинират лекота на използване с перфектна атомизация: вградената платформа осигурява перфектния термичен профил за създаване на плътни атомни облаци за добро съотношение сигнал / шум и най-добри граници на откриване.

Комбинацията от платформа с пиролитно покритие и плоски кювети осигурява приемственост при по-старите методи и дава най-добрия ефект на платформата. Това гарантира най-добри резултати с проби, които имат висок фон или смущения. За най-добри резултати се изискват повече умения на оператора.

  • Графитът с висока чистота намалява фалшивата абсорбция от замърсители в следови количества и подобрява отношението сигнал/шум
  • Всяка кювета се проверява ръчно за възпроизводими и надеждни резултати
  • Извършвате по-малко повторения и увеличавате производителността

Приложни бележки

The Direct Determination of Cadmium in Blood by Electrothermal Atomization with the Graphite Platform

Application note for the direct determination of cadmium in blood by electrothermal atomization with the Graphite Platform

Application Notes, English, 09 Mar 2018, 166.52 KB, PDF

 

The Reduction of Matrix Interferences Utilizing the Platform in Graphite Furnace AAS

Application note for the reduction of matrix interferences utilizing the platform in Graphite Furnace AAS

Application Notes, English, 28 Jan 2014, 569.62 KB, PDF