Agilent графитни платформи за PerkinElmer

Agilent графитни платформи и кювети за графитни пещи PerkinElmer АА системи са преминали тестове за качество, за да се гарантира, че всяка партида отговаря на взискателни технически спецификации за замърсяване, чувствителност, точност, електрическо съпротивление и живот. Използвайте разделени кювети за работа с общо предназначение и за най-добри граници на откриване за проби с нисък фон. Те също са идеални при измерване на органични разтвори или проби с нисък вискозитет, които могат да се разпространят по цялата кювета, и евентуално да влошат точността. L'vov платформи изолират пробата от стените на кюветата, за да позволят индиректно нагряване на пробата върху платформата. Платформата се загрява основно от излъчването, отдадено от стените на кюветата. Изпаряването на пробата и атомизацията става след като кюветата достигне стационарна температура. L'vov платформите гарантират, че изпаряването става в атмосфера с по-висока температура, намалявайки смущенията. Платформите също осигуряват по-дълъг живот на кюветата като намаляват негативното влияние от матрицата на пробата и реагенти.