Agilent инструменти за графитна пещ

Инструменти за графитна пещ за GTA-96/97/100/110/120. Използват се за отстраняване и подмяна на графитните електроди или графитната обвивка (shroud).