Agilent система за пречистване Gas Clean

Agilent системата Gas Clean доставя чисти газове, намалявайки рисковете от повреда на колоната, загуба на чувствителност и престой на инструмента. Поставянето на системата Gas Clean в газовата линия непосредствено преди инжектора на инструмента значително намалява нивото на примеси, като по този начин подобрява анализа на следови количества. Замърсителите, които навлизат в колоната за GC, също ще бъдат намалени, което е от решаващо значение за анализ при високи температури и е от съществено значение за по-дългия живот на колоната.
 
Подмяната на филтрите, когато те са достигнали абсорбционен капацитет, гарантира максимална защита на вашите GC колони и аналитичен хардуер. Чувствителните индикатори променят цвета си, предупреждавайки ви, че филтърът трябва да бъде заменен.
 
Система за филтриране на газове ви позволява да използвате 99,996% (4,6) чист хелий вместо по-скъпия клас 99,999% (5,0) или 99,9999% (6,0), като същевременно дава висококачествени аналитични резултати. Очакваните икономии на разходи са 30%.

  • Осигуряват чисти газове за точни анализи
  • Бързата подмяна на филтър, без опасност от течове, намалява времето за престой
  • Икономични, с незабавна възвръщаемост
  • Много чувствителни индикатори на филтъра осигуряват максимална защита на инструмента