Agilent консумативи за FPD+

Agilent пусна подобрен пламъчно фотометричен детектор+ (Flame Photometric Detector, FPD+), с минимални граници на откриване (MDL) от 2,5 pg/s за сяра и 45 fg/s за фосфор. Това е многократно подобрение за сярата. Обновеният дизайн се основава на деактивирана трансферна линия за дюзата и подобрена оптика. 

Предлагаме пълен набор от консумативи за поддръжка на детектора, както и комплекти за надграждане. 

Разгледайте продуктовите номера

  • Високочувствителен детектор специално за сяра- или фосфор-съдържащи съединения в хранителни проби, проби от околната среда или нефтохимията.
  • Дизайн с една и две дължини на вълната (single-wavelength FPD, или dual-wavelength FPD, DFPD)
  • FPD използва три газа: въздух и водород за поддържане на пламъка и азот makeup за капилярните колони. Дебитите на газовете са много важни за оптимизиране на работата.