Agilent фиброоптични сонди и разклонители

Agilent предлага различни фиброоптични сонди и разклонители за флуоресцентния спектрофотометър Cary Eclipse.