F+F ffTA

FfTA е мощна и гъвкава многофункционална система, която предоставя на лабораторията за престъпления редица аналитични съоръжения на един микроскоп, управляван от един компютър. С преминаването от модул към модул операторът може да изпълнява широк спектър от аналитични задачи, за да извлече максимално количество съдебни доказателства в най-кратки срокове.

Създаден на база лабораторния микроскоп Leica DM2700M с високоенергийно LED осветление, ffTA е уникална модулна система, която позволява на потребителя да добавя функции, които да отговарят на специфичните лабораторни изисквания. С помощта на оптичен мултиплексор операторът просто превключва изображението от един модул в друг.