Agilent Fast Guards за UHPLC

Agilent UHPLC Guards са висококачествени предпазители, проектирани от Agilent за фамилията от бързи колони LC. Agilent UHPLC Guards е лесен за инсталиране хардуер, който пасва директно в края на колоната; не е необходим допълнителен хардуер. Продават се в опаковка по три броя.

Използването на Fast Guards за UHPLC удължава живота на аналитичните колони без намаляване на производителността.