Agilent аксесоар за бърза филтрация

Аксесоарът за бърза филтрация за Cary Eclipse е идеалното решение за изследване на бързите движения на вътреклетъчните йони в и извън клетките (трансдукция на сигнал) с помощта на пропорционални флуоресцентни сонди. Двойка лентови филтри, подходяща за изследвания флуорофор, трябва да бъде монтирана в аксесоара за бърза филтрация. Agilent предлага двойки филтри, подходящи за измерване на Fura-2 и Indo-1 - бои, които се свързват с калция.