Agilent EZGuard

Колоните EZ-Guard съчетават Agilent J&W VF колона с вградена предпазна колона. Първият 5- или 10-метров участък от колоната EZ-Guard (в зависимост от конфигурацията) не е покрит със стационарна фаза, но е деактивиран. Липсата на колонна връзка между предпазната и аналитичната секция води до 100% колона без теч.

  • „Вградени” предпазни колони, без конектори
  • Минимизирате замърсяването от предния край и увеличете живота на колоната
  • Помага за фокусиране на пробата върху предната част на колоната за по-добра форма на пика
  • Минимизиране на замърсяването на MSD, идващо от колоната (когато се използва като трансферна линия към MS детектора)
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за EZGuard - вижте повече

 

Organochlorine pesticides

GC analysis of 16 organochlorine pesticides according to EPA 625 is achieved in less than 23 minutes using Agilent J&W VF-5ms EZ-Guard columns.

Application Notes, English, 29 May 2014, 885.62 KB, PDF

 

PAHs

GC analysis of 16 polyaromatic hydrocarbons according to EPA 610 is achieved in less than 23 minutes using Agilent J&W VF-5ms EZ-Guard columns.

Application Notes, English, 29 May 2014, 939.53 KB, PDF

 

GC Analysis of Basic and Neutral Compounds on Agilent J&W FactorFour VF-35ms with EZ-Guard

Application note for GC Analysis of Basic and Neutral Compounds on Agilent J&W FactorFour VF-35ms with EZ-Guard

Application Notes, English, 30 Jan 2014, 144.93 KB, PDF

 

GC Analysis of Halogenated Pesticides using the Agilent J&W FactorFour VF-1701ms with EZ-Guard

Application note for GC Analysis of Halogenated Pesticides using the Agilent J&W FactorFour VF-1701ms with EZ-Guard

Application Notes, English, 29 Jan 2014, 150.09 KB, PDF

 

GC Analysis of PAHs using a VF-17ms Column with EZ-Guard Application Note

Analysis of PAHs using a VF-17ms Column with EZ-Guard.

Application Notes, English, 27 Sep 2012, 136.33 KB, PDF

 

GC Separation of USP 467 Class 2 Solvents Using Agilent J&W FactorFour VF-624ms with EZ-Guard Column

PH

Application Notes, English, 24 Sep 2012, 235.19 KB, PDF