Agilent Външни клапани

Agilent предоставя серия от висококачествени външни клапани и резервни части, предназначени специално за Agilent HPLC системи. Външните клапани на Agilent позволяват повече гъвкавост при избора на разтворители и колони, предоставят повече възможности за автоматизация на пробоподготвката и допускат повишена пропускливост на пробата чрез редуваща регенерация на колоната. Налични са голям брой външни клапани, включително подготвителни клапани за избор на разтворители, клапани за избор на колони и външни клапани с висококачествени роторни уплътнения и голям диапазон от ефективни оперативни налягания.

 

 

Сподели