Agilent консумативи за ECD

Agilent micro електронноулавящ детектор (Electron Capture Detector, ECD) е най-чувствителният на пазара с обем на зоната на откриване 10 пъти по-малък от всеки друг ECD. Сменяемата втулка служи като физическа преграда за колоната, като осигурява възпроизводимо инсталиране на колоната и намалява замърсяването на клетката от колоната.

Предлагаме пълен набор от консумативи за поддръжка на ECD детектори. 

Разгледайте продуктовите номера

Комбинира безпрецедентна чувствителност и линейност със здравина и надеждност - идеален избор, ако Вашата лаборатория анализира халогенирани органични съединения като пестициди, PCB, и хлорирани разтворители.

  • Най-чувствителният детектор на пазара
  • Сменяема втулка

Evaluation of Fused Silica Tubing for Active Compound Analysis in an Inert Flow Path

Guard columns made from Agilent Ultimate Plus deactivated fused silica tubing deliver superior inertness in the analysis of active compounds.

Application Notes, English, 27 May 2015, 303.56 KB, PDF

 

Agilent 7820A GC System; The Easy Choice for Routine Analyses

Agilent 7820A GC System, Forward-thinking innovation, everyday reliability and value

Brochures, English, 14 Dec 2016, 1.39 MB, PDF

 

Agilent 7820A GC and 5977E GC/MSD brochure

Agilent 7820A GC and Agilent 5977E Series GC/MSD –your best value for routine GC and GC/MS analysis.

Brochures, English, 28 Aug 2013, 2.83 MB, PDF