F+F ECCO 2

За елементен анализ на доказателства чрез лазерно индуцирана разпадаща спектроскопия

С голяма камера за вземане на проби, ECCO 2 е предназначен за анализ на хартия, стъкло, метали, бои, влакна, минерали и остатъци от изстрели чрез лазерно индуцирана разпадаща спектроскопия (LIBS), осигуряваща елементен анализ на материали, с размери от 300 микрона.

Системата използва високочестотен импулсен лазер, фокусиран върху пробата, за да създаде плазма от изпарена материя, която излъчва атомен спектър от съставни елементи. Базата от линии за емисии осигурява автоматична идентификация и етикетиране на наличните елементи.
Анализът с ECCO 2 е бърз, лесен за работа, изисква минимална подготовка на пробата, дава незабавни резултати и е чувствителен към ниски части на милион. LIBS предлага значителни предимства по отношение на скоростта, чувствителността и рентабилността спрямо други процеси като XRF, SEM и масспектрометрия.

 

Особеностите включват:

  • Бърз анализ
  • Автоматична идентификация на елементите
  • Минимална подготовка на пробите
  • Необходимо е минимално техническо обучение
  • Заключена камера за вземане на проби