Agilent DX-1 и DX-4

Agilent J&W DX-1 е 90% диметилполисилоксан / 10% полиетилен гликол и DX-4 е 15% диметилполисилоксан / 85% полиетилен гликол. Колоните от серията DX работят в температурни граници от 50 до 250/270°C. Колоните от серията DX не са свързани и омрежени, така че не се препоръчва изплакване с разтворител.

  • DX-1: 90% диметилполисилоксан / 10% полиетилен гликол
  • DX-4: 15% диметилполисилоксан / 85% полиетилен гликол
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Тъй като колоните от серията DX не са свързани и омрежени, не се препоръчва изплакване с разтворител.