Agilent DuraGuard

Деактивирана кварцова капиляра обикновено се добавя в предната част на аналитична колона, за да действа като предпазител. Неправилната инсталация може да доведе до проблеми, проблеми с формата на пиковете и течове, свързани с връзките. За да се отстранят тези проблеми, колоните Agilent J&W DuraGuard са направени от една цяла капиляра, състояща се от вградена дължина деактивирана кварцова капиляра и аналитична колона. Трудни проби, като пестициди или лекарства, могат да бъдат анализирани без нежелани преноси от връзките.

  • Колоните DuraGuard и EZ-Guard са с "вградени" предпазни колони, без нужда от конектори
  • Минимизирайте замърсяването от предния край и увеличете живота на колоната
  • Помагат за фокусиране на пробата върху предната част на колоната за по-добра форма на пика
  • Минимизиране на замърсяването на MSD, дължащо се на колоната (когато се използва като трансферна линия към MS детектора)
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.