LCTech колони за PCB и диоксини

Сертифицирани колони за анализ на PCB и диоксини

Опростена работа: "Just Click It"

Колоните на LCTech са готови за употреба. DEXTech 16, DEXTech Pure и DEXTech Plus са проектирани с 3-колонна конфигурация, като се използват колона с киселинен силика гел (поз. 1), колона алуминиев оксид или флоризилова (поз. 2) и въглеродна колона (поз. 3). Поставете съответната колона в колонната кула - просто я „щракнете““. След това патентованият механизъм на системата автоматично заключва кулата. Не се налага завинтване, не се използват инструменти и няма друга ръчна работа. От проба до проба - бързо, гъвкаво, без усилия.

    

 

Разнообразие от колони

Позиция 1: Универсална или SMART колона

В зависимост от индивидуалните изисквания, матрица или желан метод, всяка диоксинова система от семейството на продуктите DEXTech може да бъде оборудвана с различни конфигурации от готови за употреба колони:

Универсална колона:

  • Мазнините могат да се разграждат от киселинния силикагел, който е импрегниран с концентрирана сярна киселина. Потребителят има визуален контрол поради стъкления материал на колоната.
  • Товароносимостта на колоната Universal е с 5 g мазнини и е от съществено значение за постигане на ниските граници на откриване.
    Благодарение на специален слой сребърен нитрат, колоната Universal е подходяща за всички видове матрици, дори и за тези, съдържащи сяра.

SMART колона:

  • За проби със съдържание на мазнини до 1,5 g или малък матричен товар
    Предимство: Значително по-малко количество разтворител, както и време за обработка

Лесна смяна между Universal и SMART колона с помощта на адаптер.

 

Позиция 2: Колона алуминиев-оксид или флоризилова

  • Подходяща за DEXTech 16, DEXTech Pure и DEXTech Plus
  • В зависимост от количеството и състава на целевите фракции, флоризиловата колона може да се използва в тази позиция и в DEXTech Plus. 

 

Позиция 3: Въглеродна колона

Може да се използва до 10 пъти: това намалява и без това ниската цена на колоната
Предимство за DEXTech Pure и DEXTech 16: спестяват се разходи за „чист“ анализ на PCB, тъй като въглеродната колона не е необходима и е заменена с празна колона.

Универсална колона, SMART колона, адаптер, колона алуминиев оксид/флоризилова, въглеродна колона (от ляво на дясно)

 

Колоната с киселинен силикагел и последващата колона от алуминиев оксид са направени от химически деактивирано стъкло и са отделно опаковани в специално фолио с алуминиев предпазен слой. Колоните с активен въглен се опаковат на партиди по пет. По този начин всички колони LCTech са защитени от външни влияния дори при неблагоприятни условия.


Празните колони са включени в стандартното оборудване на всяка диоксинова система, в случай че са необходими допълнителни стъпки за изплакване или са необходими само две колони.