LCTech DEXTech 16

Непобедима автоматизация: DEXTech 16

Със системата за пречистване на проби DEXTech 16, LCTech разработи революционно нов продукт за анализ на PCB и диоксини. С богатия им опит като специалисти в автоматизираната подготовка на проби, поставиха нов и уникален стандарт: напълно автоматизирано пречистване на 16 проби в 1 последователност: за хранителни проби, фуражи, проби от околната среда и биологични проби. Системата разделя PCBs и диоксини, всяка група във отделна фракция.

1 система - 1 последователност - 16 проби

DEXTech 16 обработва 16 проби напълно автоматизирано и без надзор в една последователност денонощно, ден и нощ. Вашите проби се зареждат една след друга чрез автоматичен инжектор. След това те се прехвърлят чрез дозираща капиляра към 3-колонната конфигурация на системата. Пречистването на пробата се основава на експертните знания, получени при работата на системата DEXTech Pure, използвайки колона с киселен силикагел, колона от алуминиев оксид и въглеродна колона.

 

Гъвкава параметризация на методи

Освен стандартните методи, които вече са запазени в системата, можете свободно да параметризирате, запаметите и промените до 28 допълнителни метода по всяко време. Това Ви позволява да конфигурирате Вашата система DEXTech 16 за всяка проба според Вашите изисквания. Методите, които вече са разработени и одобрени при системите DEXTech Plus и DEXTech Pure, могат да бъдат прехвърлени напълно автоматично към DEXTech 16.
Пречистването в DEXTech 16 е в съответствие с методите по EPA и регулациите на Европейския съюз.

 

Само 30 минути подготовка и е готово

Системата може да бъде подготвена за стартиране на последователност само за 30 минути. Потребителят просто трябва да постави пробите в системата, да избере или да модифицира запаметен метод и да щракне готовите за използване колони. След стартиране, DEXTech 16 обработва пробите последователно, без допълнителна ръчна работа. След последващо изпаряване, аналитите на пречистените фракции могат да бъдат измерени в един GC/MS анализ всеки.

 

  

 

Софтуер и допълнителни функции за лесно управление

Усъвършенстваният, но лесен за работа софтуер представлява ядрото на системата и предлага лесна работа чрез сензорен екран. Дава ви също така много предимства, като: защита на паролата, постоянен преглед на състоянието на процеса или генериране на отчети.

Благодарение на специалния дизайн, сменяемите колони и автоматизираните стъпки за изплакване, няма риск от пренос на проби. Освен това системата има многобройни функции за безопасност, като например:

  • Постоянно наблюдение на роботизираните операции
  • Сензор за отпадъци
  • Постоянно следене за свръхналягане

 

Автоматизирайте рутинната си работа: спестете време за други задачи

Годините опит в съчетание с уникална технология позволяват този впечатляващ технологичен напредък: пълна автоматизация при анализа на PCB и диоксини. Това означава, че пробоподготовката на Вашите проби се извършва денем, нощем и дори през почивните дни. Освен обработката на допълнителни проби, можете да осигурите и оптимално натоварване на Вашата GC/MS система.