Agilent лампи за детектор за Waters LC системи

Agilent лампи за HPLC системи Waters са проектирани и създадени, за да бъдат съвместими с голямо разнообразие от детектори, включително детектори за множество дължини на вълната (MWD) и детектори с фотодиодна матрица (PDA). Всички лампи се придържат към най-строгите спецификации за постоянно качество и възпроизводими характеристики през целия живот на лампите. Изпитвателното оборудване редовно се калибрира, като се използват оптични стандарти, сертифицирани от NIST (Национален институт за стандарти и технологии) или PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt). 

  • Висока изходна стабилност и интензитет за разширени възможности за откриване и подобрено качествено определяне на ниво следови количества
  • Гарантиран живот от 2000 часа