Agilent лампи за детектор за Thermo/Dionex LC системи

Agilent лампи за HPLC системи Thermo/Dionex са проектирани и създадени, за да бъдат съвместими с голямо разнообразие от детектори, включително детектори с променлива дължина на вълната (VWD), детектори за множество дължини на вълната (MWD), и детектори с диодна матрица (DAD) или детектори с фотодиодна матрица (PDA). Всички лампи се придържат към най-строгите спецификации за постоянно качество и възпроизводими характеристики през целия живот на лампите. Изпитвателното оборудване редовно се калибрира, като се използват оптични стандарти, сертифицирани от NIST (Национален институт за стандарти и технологии) или PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt). Предлагат се както деутериеви лампи, така и волфрамови лампи.

  • Деутериевите лампи осигуряват висока изходна стабилност и интензитет за разширени възможности за откриване и подобрено качествено определяне на ниво следови количества
  • Всички деутериеви лампи имат гарантиран живот от 2000 часа
  • Волфрамовите лампи предлагат покритие във видимия диапазон на дължината на вълната за откриване с висока чувствителност